Al decennia lang loopt het aantal actieve bridgers terug en moesten al veel bridgeclubs stoppen of fuseren door het te lage ledental. Die dalende lijn moeten we stoppen.

WAAROM BRIDGE?

Als je nog nooit bridge speelde, werkt de naam van deze e-mailcursus

‘Leuk, Leuker, Bridge!’ op z’n minst provocerend. Want als je nog niet weet wat bridge inhoudt, denk je eerder: Moeilijk, Moeilijker, Bridge!

 

Dat verkeerde beeld is wel begrijpelijk. In de vorige eeuw speelde vooral de hogere klasse bridge; ‘gewone arbeiders’ klaverjasten. Daardoor ontstond automatisch de gedachte dat de spelregels van bridge veel ingewikkelder zijn dan van klaverjassen en andere kaartspelen. En dat je super intelligent moet zijn om je aan de bridgetafel te wagen. Geheel ten onrechte, de bridgespelregels zijn zelfs eenvoudiger dan die van klaverjas!

 

Een ander misverstand is dat een bridger alle gespeelde kaarten moet onthouden. Als dat zo zou zijn, kunnen we alle bridgeclubs nog deze maand opdoeken! Op een gewone bridgeclub onthoudt niemand alle gespeelde kaarten. Als je alleen sterk vermoedt welke hoogste kaarten nog in het spel zitten, scoor je al snel boven het gemiddelde.

Geïnteresseerd?

Zie website: Bridgeservice | Cursus