️Het Landgraafs Jongerenlintje: wie nomineer jij?️

Ken je een jongere die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in onze gemeente? Dan kun je deze jongere voordragen voor een jongerenlintje!
Jongerenlintjes worden uitgereikt als blijk van waardering voor jongeren tot 23 jaar, die zich in hun vrije tijd op vrijwillige basis voor een ander of voor de Landgraafse samenleving in het algemeen hebben ingezet. Bijvoorbeeld een jongere die iets heldhaftigs heeft gedaan, zich vrijwillig heeft ingezet voor een goed doel, zieke/oudere mensen heeft geholpen of een bijzondere (sport)prestatie heeft geleverd en daarmee een belangrijk voorbeeld is voor andere jongeren binnen onze gemeente.
Wil je een (of meerdere) jongere(n) voordragen voor een jongerenlintje, maak dan gebruik van het formulier op onze website en verstuur dit 10 !
➡️Bekijk wat je moet doen en de voorwaarden voor nominatie op: