Een nieuw jaar, een nieuwe start. Na enkele jaren start Service Gilde Landgraaf met een serie lezingen onder de naam Gilde Podium. In de volgende tekst leest u meer over de eerste lezing in januari.

 

Lezing: ‘Innovaties in de Mijnstreek’ door Martin van der Weerden

Muzikale ondersteuning: William Charlier

 

De komst van de spoorlijnen en de steenkolenmijnen omstreeks 1900 betekenden voor Heerlen, Hoensbroek, Schaesberg en Brunssum het begin van een explosieve groei van inhoudelijke innovatie op vele gebieden. Van een ingeslapen, ouderwets gebied ontwikkelde de Mijnstreek zich in een rap tempo tot een broeikas van experimenten en innovatie. De mix van juiste mensen, voldoende middelen en de maatschappelijke noodzaak bleek heel vruchtbaar. De mijnbouw leverde vernieuwingen op die op wereldschaal navolging vonden, zoals de Itersontorens en de vriesmethode bij de aanleg van schachten in natte bodem. In de woningbouw werden nieuwe concepten uitgeprobeerd, even als het modernisme van de Amsterdamse School en de mogelijkheden van gewapend beton. Op medisch gebied, in de geologie en in het onderwijs werd een grote sprong voorwaarts gerealiseerd. De open sfeer voor nieuwe mogelijkheden vond ook zijn weerslag in de amusementswereld en de literatuur. De Mijnstreek werd modern en op veel gebieden toonaangevend.

 

Deze lezing is een samenwerkingsproject tussen Gilde Landgraaf en LGOG Parkstad.

 

Datum:                 30 januari 

Adres:                  Burgerhoes, Raadhuisplein 1 Landgraaf

Aanvang:             19.00 uur

Kosten:                €5,00, inclusief koffie, thee of fris

Aanmelden:       gildelandgraaf@gmail.com

 

 

Martin van der Weerden was tot voor kort leraar geschiedenis aan het Bernardinuscollege in Heerlen. Daarnaast is hij al tientallen jaren actief bezig met de regionale geschiedenis o.a. via vele interviews en projecten rond de Tweede Wereldoorlog, de mijnbouwhistorie en migratie. Vanaf 2010 beschrijft hij een deel van zijn ervaringen in de rubriek ‘Van Nul tot Nu’ en vanaf dit jaar ook in ‘Koempels, Pastoors en andere Parkstedelingen’.

Informatie

Datum
30 januari 2024
Tijd
19:00