Een Maatschappelijke Uitzendbureau, wat is dat precies?

Omschrijving MDT: een Maatschappelijk Diensttijd Traject, wat is dat?
MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Daarbij maakt hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen onze samenleving sterker. Kijk ook eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=2QDIdOGS4UQ

Maatschappelijk Uitzendbureau: MatchMate Zuid- Limburg
JENS, Trajekt en MIK & PIW groep hebben de handen ineen geslagen en gaan met samenwerkingspartners aan de slag met de Maatschappelijke diensttijd (MDT) in Zuid-Limburg. Middels een

‘maatschappelijk uitzendbureau’ brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Bedrijven en initiatieven presenteren zich op een snel, hip en online platform en stellen hierop plekken vacant. Een jongere kan hier zelf op een MDT-plek reageren, maar kan hierbij eventueel ook ondersteund worden door een MDT-coach. MDT-coaches zijn jongerenwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, MDT ervaringsdeskundigen en studenten.

Jongeren worden uitgezonden naar een leuke klus: bij een bedrijf, vereniging, een buurtinitiatief. Ze gaan snuffelen aan de maatschappij! Ze mogen dat alleen doen of samen. Óok mogen jongeren zélf een project verzinnen en dit uitvoeren samen met ons (begeleiding coach).

Momenteel lopen er al meerdere MatchMate- deelnemers rond, leuke voorbeelden zijn:

 • Jongeren werken als aspirant jongerenwerker mee bij JenS en Impuls
 • Jongeren worden klaargestoomd via een MDT bij een supermarkt om vervolgens daar te gaan werken (oefenen met competenties)
 • Jongeren gaan een kijkje nemen als trainer bij een vereniging
 • Jongeren werken als MDT’er bij de Muziekschool, bibliotheek, musea en autogarages

Doelgroep: voor is wie is MatchMate Zuid- Limburg?

 • Jongeren van 14 t/m 27 jaar
 • Eigen initiatiefnemers en schoolgaande jongeren, jongeren die hun CV willen boosten, samen als groep iets willen betekenen voor de maatschappij, helpend bij een studiekeuze
 • Vroegtijdige schoolverlaters en thuiszitters, jongeren in zorg, jongeren die leven met een uitdaging en MatchMate een positieve draai kan geven aan die uitdaging, oefenen voor een stage/baantje
 • 18+ met uitkering en/of WMO traject, jongvolwassen die iets willen betekenen voor de maatschappij, (op)nieuw willen proeven aan de arbeidsmarkt, helpen bij de studiekeuze

Eigenlijk: iedereen! Zoals eerder omschreven: MatchMate is in verschillende vormen inzetbaar.

Soorten trajecten: welke smaken zijn er?

Iedere jongere is anders. Waar de een weinig begeleiding nodig heeft om het MDT- traject te doorlopen, heeft de ander wat meer steun nodig. Omwille van die reden hebben bestaan er de mogelijkheid om samen te bepalen of iemand wat meer steun nodig heeft óf niet. Samen met de jongere, (eventueel) verwijzer en coach wordt er gekeken wat passend en haalbaar is.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar inspirerende en enthousiaste bedrijven, maatschappelijke organisaties, docenten/scholen, verenigingen, initiatieven, ZZP-ers enzovoorts die net als ons de meerwaarde zien van het verwelkomen van jongeren in hun organisatie. Die jongeren de kans willen geven zich te ontwikkelen en te ontplooien en hun kansen in de toekomst willen vergroten doormiddel van het aanbieden van MDT-plekken.

School of life

Elke jongere wordt begeleid door een MDT- coach. Samen gaan ze op pad om zo veel mogelijk uit het MDT- traject te halen. Los van de groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken krijgen jongeren ook de unieke kans om workshops, trainingen of tutorials mee te pikken van het MatchMate School of Life aanbod; een mooie verzameling aan scholingen! Wij zijn ook op zoek naar bedrijven, organisaties of ZZP’ers die al een bestaand aanbod hebben waar wij bij mogen aanhaken óf een aanbod voor ons wil/kan creëren. De School of Life mag gevuld worden met uiteenlopende scholingen; van fotografie tot sollicitatietrainingen, van social skills tot ambacht. De ontwikkeling van de jongeren staat voorop! Het aanbod zal ook online gepubliceerd worden op de MatchMate website.

Wist-je- datjes

We bundelen onze klussen in de volgende thema’s:

 • Veiligheid
 • Zorg en Welzijn
 • Politiek en Bestuur
 • ICT en Techniek
 • Sport
 • Maatschappij en Cultuur
 • Duurzaamheid
 • Natuur en Dier
 • Onderwijs en Educatie

Er is een enorm leuke podcast opgenomen met de bestuurders/management vanuit Mik/Piw en JenS/Impuls, luister naar de podcast via deze link: https://www.linkedin.com/posts/jens-helpt-jou_jens-mik-en-piwgroep-mdt-activity-6919596625405349889-udkI?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Jongeren ontvangen €150,- netto én certificaat wanneer ze het MDT- traject doorlopen hebben (totaal aantal uren: 80 incl. coaching/alle gesprekken)

Kijk ook eens op deze sites om meer te weten te komen over MDT: Aan welke MDT doe jij mee? — Maatschappelijke Diensttijd (doemeemetmdt.nl) of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd

 

 

Website: MatchMate Zuid

Facebook: (2) MatchMate Zuid | Facebook

LinkedIn: (2) MatchMate Zuid: Overview | LinkedIn

Presentatie: https://www.canva.com/design/DAFSyk2M9fs/NHcOInOx8M4lX2rcKeb2Vg/view?utm_content=DAFSyk2M9fs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton