In 1997 stelde de Heemkundevereniging Landgraaf voor het eerst een Straatnamenboek voor Landgraaf op. Dit boek werd toen gemaakt bij gelegenheid van het derde lustrum van zowel de vereniging als de gemeente Landgraaf. In maart 1984 werden in de gemeente Landgraaf heel wat straatnamen aangepast om dubbele straatnamen te voorkomen. Hoewel er vroeger altijd al plaatselijke aanduidingen bestonden voor bepaalde straten en gebieden, kregen de huizen tot in het begin van de vorige eeuw een wijkletter en een nummer zoals bijvoorbeeld A 151. De behoefte aan straatnamen ontstond pas toen door de mijnindustrie behoefte was aan nieuwe woningen en wijken.

In de afgelopen 25 jaar zijn er heel wat nieuwe namen voor straten, paden en pleinen door de gemeente vastgesteld. Ook de teksten van 25 jaar geleden waren toe aan correctie en aanvulling met de kennis van nu.

Ter gelegenheid van 40 jaar heemkundevereniging Landgraaf en gemeente Landgraaf wordt door de heemkundevereniging tijdens monumentendag 2022 op 10 september daarom een geheel vernieuwd Straatnamenboek van Landgraaf gepresenteerd. Het nieuwe boek telt 176 pagina’s in kleur en is voorzien van een luxe harde kaft.

In het boek staan de huidige straten van Landgraaf met een uitleg over de betekenis. De lijst is bijgewerkt tot 1 januari 2022. Uiteraard zijn ook weer veel foto’s opgenomen waarbij zoveel mogelijk het heden en het verleden van een aantal straten in beeld wordt gebracht. Het boek geeft mensen niet alleen informatie over de eigen woonstraat maar wijst ook de weg in Landgraaf met een aantal wetenswaardigheden.

Het boek is tot stand gekomen met een extra subsidie van de gemeente Landgraaf in het kader van “40 jaar Landgraaf”. De verkoopprijs kan daarom voor iedereen betaalbaar worden gehouden en zal tijdens de Open Monumenten Dag € 7,50 zijn en daarna € 9,95. Zonder die subsidie zou zo’n lage verkoopprijs niet mogelijk zijn gewest.

De presentatie van het boek met een uitleg over het ontstaan van straten en straatnamen zal om 12.00 uur beginnen. De eerste boeken zullen worden uitgereikt aan de wethouders Schiffelers en Kropman.

Daarnaast wordt in de parochiezaal van het MFC An de Voeëgelsjtang een tentoonstelling ingericht met foto’s van toen en nu in Landgraaf. In de parochiezaal wordt tevens weer een boekenmarkt gehouden.

Verder zijn op de locatie van de heemkundevereniging in de vitrines veel leuke en unieke dingen te zien en ook in de studiezaal is veel te zien.

Monumentendag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Overigens zijn er die dag nog meer activiteiten in en rond het MFC An de Voeëgelsjtang van de andere organisaties basisschool, peuterspeelzaal, muziekschool en VAZOM) die hier gehuisvest zijn.