Het Service Gilde Landgraaf nodigt uit.

 

Onder het motto ‘wandelen is goed voor lichaam en geest’ nodigt het Service Gilde Landgravenaren en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een themawandeling op donderdag 28 april a.s. Het thema van deze wandeling is Landgraaf in wording. Het thema verwijst naar de vorming van Landgraaf in 1982; dit jaar 40 jaar geleden. De ervaringsdeskundigen tijdens die wandeling vertellen vanuit verschillende gezichtshoeken hoe zij in de periode 1976 – 1982 de aanloop tot de herindeling beleefden. Naast de overdracht van kennis en ervaring, dat het Service Gilde Landgraaf beoogt, wordt er natuurlijk ook gewandeld. Voor deze themawandeling zijn de volgende wetenswaardigheden van belang.

 

  • Aanmelding is verplicht bij Service Gilde Landgraaf; mogelijk tot en met vrijdag 22 april 2022. (tel.nr. 045- 5695680; email: gildelandgraaf@gmail.com).
  • Maximum aantal deelnemers: 20.
  • Namens het Gilde begeleiden twee gidsen de wandeling.
  • Deelnemers zorgen zelf voor drank en etenswaren voor onderweg.
  • Deelname is kosteloos. Een vrije gave ter dekking van de onkosten is welkom.
  • De rondwandeling is ongeveer 8 kilometer lang en duurt in totaal ongeveer 3 uur.
  • De wandeling start op de parkeerplaats bij het Burgerhoes aan de zijde van de Beethovensingel om 09.00 uur.
  • De wandeling gaat ook in slechte weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, door.

 

Het Service Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier toe.