Sportakkoord en Sportplatform Landgraaf

 

Landgraaf Verbindt werkt hard aan het Landgraafs Sportakkoord. Samen met sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties zetten ze sport en bewegen in Landgraaf nóg meer op de kaart.

De afgelopen maanden hebben we samen met verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan het Sportakkoord Landgraaf. Het resultaat van dit proces is vastgelegd in het Sportakkoord Landgraaf. Verenigingen en organisaties die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hebben het Sportakkoord Landgraaf inmiddels ontvangen.

 

Wat is een Sportakkoord?

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Om deze ambities te realiseren wordt in veel gemeenten een lokaal sportakkoord gesloten dat aansluit bij de lokale situatie en ambities. Ook in Landgraaf zijn we aan de slag met een lokaal sportakkoord.

 

Sportakkoord Landgraaf

Samen met lokale sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, scholen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties stellen we het Sportakkoord Landgraaf. Het sportakkoord bevat concrete ambities, afspraken en acties die we in Landgraaf  samen gaan oppakken.

Een sportakkoord verbindt mensen en organisaties met elkaar. Het zet aan tot samenwerking én uitvoering. Bovendien sluit het aan bij lokale ambities. Het is dan ook zeker geen papieren tijger, maar bevat praktisch uitvoerbare maatregelen.

 

Het volledige sportakkoord Landgraaf is hier te lezen.

 

Sportplatform Landgraaf

Om dit sportakkoord te borgen en om het ingezette proces voort te zetten zal er op verzoek van de partners van dit akkoord het Sportplatform Landgraaf worden opgericht. Het platform maakt onderdeel uit van Landgraaf Verbindt en zal de acties in dit akkoord aanjagen, in gang zetten en (deels) zelf uitvoeren. Landgraaf Verbindt en TMF zullen het platform professioneel ondersteunen. Ook zal de Adviseur Lokale Sport deelnemen aan het Sportplatform Landgraaf.

Het platform zal tevens toezien op de juiste besteding van het (landelijk ter beschikking gestelde) uitvoeringsbudget van in totaal € 40.000,- (gezamenlijk bedrag over 2020 en 2021). Dit op basis van de inhoud van dit akkoord. Hierover zal het platform nadere afspraken maken met de gemeente (als ontvanger van uitvoeringsbudget). Het platform zal periodiek bijeenkomsten organiseren waarin zowel de voortgang over het Sportakkoord Landgraaf wordt gegeven alsmede ruimte is voor ontmoeting tussen de partijen in Landgraaf.
Initiatieven en ideeën om Landgraaf meer in beweging te krijgen kunnen een aanvraag doen voor stimuleringsgelden vanuit dit beschikbare uitvoeringsbudget.

Het aanvraagformulier voor stimuleringsgelden is hier te vinden.

Printscreen Landgraaf 9.2.21
Sportakkoord LGR 23032021

Partners Sportakkoord Landgraaf
BC Trilan • Bruinsma fysiotherapie • Click4friends • Dance Center Benito Deane • Förster Vitaliteitscentrum • Fysiotherapie Nieuwenhagen • Fysiotherapie Van Mierlo • Gemeente Landgraaf • GV Olympia Landgraaf • Handbalvereniging BDC ‘90 • Humandkind (kinderopvang) • Ieder Kind Kan Sporten Limburg (sportloket) • Iedereen Kan Sporten Parkstad • JENS • JeugdFonds Sport • JOGG Landgraaf • K.S.V. Simson • Kinderopvang Parkstad • Koraal Parkstad – Op de Bies • Landgraaf Verbindt • MTB Club Discovery • MBVO • NOVIzorg • Only Friends Limburg • PHDES • RKBS An d’r Put (Movare) • Roda JC (Midden in de Maatschappij) • SnowWorld Landgraaf • Stichting Sportpromotion Landgraaf • SVN Landgraaf • TMF • Tobas Jeugdhulp • TV Ubach over Worms • TWC Maaslandster • UOW’02 • Welsun • Yogapraktijk Joy of Joga • Zwemvereniging NIM