Stress is een natuurlijk onderdeel van het leven en treft ons allemaal. Het is niet per se schadelijk, zolang je de druk aan kan. Echter, wanneer stress langdurig aanhoudt zonder voldoende hersteltijd, kunnen problemen ontstaan. Als je blijft streven naar het voldoen aan eisen die buiten jouw grenzen liggen, raak je uitgeput. En hoe meer uitputting, des te ernstiger de klachten worden.

In de training “Stress de baas” leer je vaardigheden aan om in de huidige snel veranderende en veeleisende samenleving je balans terug te vinden en te behouden. Je krijgt inzicht in verschillende oorzaken en gevolgen van stress en pakt de stress aan.


Wil je graag meer informatie of je aanmelden? Dit kan bij Mark Essers of Desirée Schols via 045-5323636 of mail naar mark.essers@welsun.nl of desiree.schols@welsun.nl